Siyakwamukela eNyuvesi yaKwaZulu-Natali (UKZN) – isikhungo esizihola phambili kwezemfundo ephakeme ezwenikazi lase-Afrika. INyuvesi yaKwaZulu-Natali inyuvesi ezinze esiFundazweni esihle saKwaZulu-Natali ehlukene ngokwamakhempasi angaphansi kwayo, inendawo yokuhlala abafundi, ukufundisa kanye nocwaningo. iNyuvesi iyazigqaja kakhulu ngosiko olunothile lokuba ngungqa phambili kwezemfundo. Unyaka wezi-2010 ube nomlando wokugujwa kweminyaka eyikhulu yokuzalwa komkhakha wezemfundo ePhakeme esiFundazweni saKwaZulu-Natali – ukugujwa kokudla umhlanganiso […]

Read More…

Welcome to the University of KwaZulu-Natal (UKZN) – a leading institution of higher learning on the African continent. The University of KwaZulu-Natal is a multi-campus, residential, teaching and research-led university located in the picturesque province of KwaZulu-Natal. The University has a proud and rich heritage of academic excellence. The year 2010 marked the centenary of […]

Read More…

The University Community is advised that the intercampus shuttle pickup and dropoff point is back to GATE 8 – HOWARD COLLEGE CAMPUS. The shuttle operates during term-time on weekdays, excluding public holidays and weekends, from 07h30 until 20h30 as per the attached timetable. The intercampus shuttle provides service to UKZN registered students and staff who […]

Read More…

The University of KwaZulu-Natal respects each individual user’s right to privacy. In order to make your visit to the University of KwaZulu-Natal’s Web site easier and more friendly we may place a “cookie” on your hard drive. Cookies are small pieces of information that a Web site places on your computer’s hard drive for tracking […]

Read More…

The Promotion of Access to Information Act Manual is available in PDF format from the following links: English Version The Promotion of Access to Information Act Guide compiled by the Information Regulator of South Africa – PAIA Guide – English Version PAIA Guide – isiZulu Version For more information please visit : https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html In order […]

Read More…