Siyakwamukela eNyuvesi yaKwaZulu-Natali (UKZN) – isikhungo esizihola phambili kwezemfundo ephakeme ezwenikazi lase-Afrika. INyuvesi yaKwaZulu-Natali inyuvesi ezinze esiFundazweni esihle saKwaZulu-Natali ehlukene ngokwamakhempasi angaphansi kwayo, inendawo yokuhlala abafundi, ukufundisa kanye nocwaningo. iNyuvesi iyazigqaja kakhulu ngosiko olunothile lokuba ngungqa phambili kwezemfundo. Unyaka wezi-2010 ube nomlando wokugujwa kweminyaka eyikhulu yokuzalwa komkhakha wezemfundo ePhakeme esiFundazweni saKwaZulu-Natali – ukugujwa kokudla umhlanganiso […]

Read More…

Welcome to the University of KwaZulu-Natal (UKZN) – a leading institution of higher learning on the African continent. The University of KwaZulu-Natal is a multi-campus, residential, teaching and research-led university located in the picturesque province of KwaZulu-Natal. The University has a proud and rich heritage of academic excellence. The year 2010 marked the centenary of […]

Read More…

The University Community is advised that the intercampus shuttle pickup and dropoff point is back to GATE 8 – HOWARD COLLEGE CAMPUS. The intercampus shuttle provides service to UKZN registered students and staff who commute between Howard College and Westville Campuses on university academic-related business. The route permit awarded to the service provider Ikhwezi Bus Service […]

Read More…

The University of KwaZulu-Natal respects each individual user’s right to privacy. In order to make your visit to the University of KwaZulu-Natal’s Web site easier and more friendly we may place a “cookie” on your hard drive. Cookies are small pieces of information that a Web site places on your computer’s hard drive for tracking […]

Read More…

The UKZN Promotion of Access to Information Act (PAIA) Manual and the UKZN Promotion of Access to Information Act (PAIA) Application form is available in PDF format from the following links: UKZN PAIA Manual UKZN PAIA Application Form The Promotion of Access to Information Act Guide compiled by the Information Regulator of South Africa – […]

Read More…